De ledenvergadering van vv Blue boys is op 27 november as aanvang 20:15 uur

21 november 2012 10:45


Op dinsdag 27 november 2012 is weer de jaarlijks leden vergadering. Verslagen zijn op de vergadering aanwezig. Diegene die van te voren een exemplaar wil hebben kan een e-mail sturen naar het bestuur (bestuur*vvblueboys.nl)

 

Secretariaat:

B.Jonckers

Achter de hiemen 44

9244 BS Beesterzwaag

06 36207175

 

 

UITNODIGING VOOR DE LEDENVERGADERING VAN vv BLUE BOYS OP

Dinsdagavond 27 November 2012 IN DE KANTINE.

AANVANG 20.15 UUR.

 

              

 

AGENDA :

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Notulen van de ledenvergadering van 30 november 2011
 4. Jaarverslag.
 5. Jaarverslag jeugdafdeling
 6. Financieel verslag.
 7. Financieel verslag jeugdafdeling.
 8. Financieel verslag stichting sportkantine’De Blauwe kamp’
 9. Verslag van de kascommissie
 10. Vaststellen contributie seizoen 2013/2014.
 11. Stand van zaken aanbouw/verbouw kleedkamers.
 12. Bezuinigingsvoorstellen Gemeente Opsterland.
 13. 150 jarig Nij beets in 2013.
 14. Bestuursverkiezing.

    Wieger Minkes niet herkiesbaar.

    Nieuwe bestuursleden kunnen zich aanmelden nog tot een half uur voor aanvang   van de vergadering.

15.  Rondvraag

16.  Sluiting

                    

                                              

                          Het bestuur.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!