Ledenvergadering vv Blue-Boys - v.v. Blue Boys

Ledenvergadering vv Blue-Boys

17 november 2014 16:00


Dinsdag 25 november 20:00 uur is de jaarlijkse ledenvergadering van vv Blue Boys.
Verslagen zijn op de avond aanwezig, voor de mensen die nu alvast inzage willen hebben kunnen mailen naar bestuur@vvblueboys.nl of contact opnemen met Bart Jonckers.

De agenda ziet er als volgt uit:

VV Blue Boys                                                 

Secretariaat: Bart Jonckers
                                                                                                         Achter de Hiemen 23
                                                                                                     9244 BP Beetsterzwaag
                                                                                                                   

 

Uitnodiging voor de ledenvergadering van vv Blue Boys op

Dinsdagavond 25 november 2014 in de kantine

Aanvang 20:00 uur

 

 

Agenda:

 1. Opening.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Notulen van de ledenvergadering van 19 november 2013.
 4. Jaarverslag.
 5. Jaarverslagjeugdafdeling.
 6. Financieel verslag.
 7. Financieel verslag jeugdafdeling
 8. Financieel verslag stichting sportkantine ‘De Blauwe Kamp’.
 9. Verslag van de kascommissie.
 10. Benoemen kascommissieleden.
 11. Stand van zaken aanbouw/verbouw kleedkamers.
 12. Vaststellen contributie 2014/2015.
 13. Bestuursverkiezing: Wiesje, Bertus M en Bart aftredend.
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

 Het bestuur.


Tot 25 november!

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!