Ledenvergadering v.v. Blue Boys

15 november 2016 11:15


Woensdag 30 november 20:00 uur is de jaarlijkse ledenvergadering van v.v. Blue Boys.
Verslagen zijn op de avond aanwezig, voor de mensen die nu alvast inzage willen hebben kunnen mailen naar bestuur@vvblueboys.nl of contact opnemen met Wilgert Dekker.

De agenda ziet er als volgt uit:

Secretariaat: Wilgert Dekker
Tjeerd Nawijnstraat 17
9245 HH Nij Beets
0628078425


Uitnodiging voor de ledenvergadering van v.v. Blue Boys op

Woensdag 30 november 2016 in Kantine De Blauwe Kamp

Aanvang 20:00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de ledenvergadering van 27 november 2015 en extra ledenvergadering van 24 februari 2016
 4. Jaarverslag
 5. Jaarverslag jeugdafdeling
 6. Financieel verslag
 7. Financieel verslag jeugdafdeling
 8. Financieel verslag stichting sportkantine ‘De Blauwe Kamp’
 9. Verslag van de kascommissie
 10. Benoemen kascommissieleden
 11. Stand van zaken aanbouw/verbouw kleedkamers
 12. Vaststellen contributie 2016/2017
 13. Rondvraag
 14. Sluiting


Het bestuur.

Tot woensdag 30 november!

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!