Algemene ledenvergadering v.v. Blue Boys

27 november 2017 17:45


Woensdag 29 november 20:00 uur is de jaarlijkse ledenvergadering van v.v. Blue Boys.
Verslagen zijn op de avond aanwezig, voor de mensen die nu alvast inzage willen hebben kunnen mailen naar bestuur@vvblueboys.nl of contact opnemen met Wilgert Dekker.

De agenda ziet er als volgt uit:

Secretariaat: Wilgert Dekker
Tjeerd Nawijnstraat 17
9245 HH Nij Beets
0628078425


Uitnodiging voor de ledenvergadering van v.v. Blue Boys op

Woensdag 29 november 2017 in Kantine De Blauwe Kamp

Aanvang 20:00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Bestuursverkiezing (aftredend: Peter Machiela en Jeffrey van Dasselaar), (herkiesbaar: Peter Machiela en Jeffrey van Dasselaar)
 4. Notulen van de ledenvergadering van 30 november 2016
 5. Jaarverslag
 6. Jaarverslag jeugdafdeling
 7. Financieel verslag
 8. Financieel verslag jeugdafdeling
 9. Financieel verslag stichting sportkantine ‘De Blauwe Kamp’
 10. Verslag van de kascommissie
 11. Benoemen kascommissieleden
 12. Rondvraag
 13. Sluiting


Het bestuur.

Tot woensdag 29 november!

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!