Algemene Ledenvergadering v.v. Blue Boys

28 november 2018 15:15


Woensdag 28 november 20:00 uur is de jaarlijkse ledenvergadering van v.v. Blue Boys.
Verslagen zijn op de avond aanwezig, voor de mensen die nu alvast inzage willen hebben kunnen mailen naar bestuur@vvblueboys.nl of contact opnemen met Wilgert Dekker.

De agenda ziet er als volgt uit:

Secretariaat: Wilgert Dekker
Tjeerd Nawijnstraat 17
9245 HH Nij Beets
0628078425
Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van v.v. Blue Boys op
Woensdag 28 november 2018 in Kantine De Blauwe Kamp
Aanvang 20:00 uur

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Bestuursverkiezing (aftredend: Jeroen Goote en Wilgert Dekker), (herkiesbaar: Jeroen Goote en Wilgert Dekker)
4. Voordracht en stemming ereleden
5. Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 november 2017
6. Jaarverslag
7. Financieel verslag
8. Financieel verslag stichting sportkantine ‘De Blauwe Kamp’
9. Verslag van de kascommissie
10. Benoemen kascommissieleden
11. Rondvraag
12. Sluiting

Het bestuur.
Tot woensdag 28 november!

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!