Algemene Ledenvergadering v.v. Blue Boys

20 november 2019 18:45


Woensdag 27 november 20:00 uur is de jaarlijkse ledenvergadering van v.v. Blue Boys.
Verslagen zijn op de avond aanwezig, voor de mensen die nu alvast inzage willen hebben kunnen mailen naar bestuur@vvblueboys.nl.

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van v.v. Blue Boys op
Woensdag 27 november 2019 in Kantine De Blauwe Kamp
Aanvang 20:00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Bestuursverkiezing (aftredend: Martin Lageveen), (herkiesbaar: Martin Lageveen) (voordracht: Reinskje Kalsbeek)
 4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 28 november 2018
 5. Jaarverslag
 6. Financieel verslag
 7. Financieel verslag stichting sportkantine ‘De Blauwe Kamp’
 8. Verslag van de kascommissie
 9. Benoemen kascommissieleden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting


Het bestuur.

Tot woensdag 27 november!

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!